Věc T-250/09: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. září 2011 — Cesea Group v. OHIM — Mangini & C. (Mangiami) ( Ochranná známka Společenství — Řízení o prohlášení neplatnosti — Obrazová ochranná známka Společenství Mangiami — Starší mezinárodní slovní ochranná známka MANGINI — Přípustnost nových důkazů — Článek 76 odst. 2 nařízení (ES) č. 207/2009 )