Sprawa T-132/18: Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2018 r. – Roland / Komisja