Kohtuasi C-188/20: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Düsseldorf (Saksamaa) 30. aprillil 2020 – JG, kelle seaduslikud esindajad on MI ja LH jt versus Azurair GmbH, keda esindab likvideerija OP