TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Trabucchi van 28 maart 1974. # J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # Zaak 4-73. Nold/Commissie