Komisjoni otsus, 30. oktoober 2019, millega teavitatakse Ecuadori Vabariiki tema võimalikust liigitamisest koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses2019/C 373/04