Euroopa Regioonide Komitee arvamus teemal „Loodusvarade kestlik kasutamine Vahemere saarepiirkondades“