Oznámenie určené dotknutým osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia ustanovené v rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2074 a v nariadení Rady (EÚ) 2017/2063 o reštriktívnych opatreniach voči Venezuele 2020/C 216/02