Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Besluit 2017/2074/GBVB van de Raad en Verordening (EU) nr. 2017/2063 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela van toepassing zijn 2020/C 216/02