Pranešimas duomenų subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, numatytos Tarybos sprendime (BUSP) 2017/2074 ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2063 dėl ribojamųjų priemonių Venesuelai 2020/C 216/02