Известие на вниманието на субектите на данни, спрямо които се прилагат ограничителните мерки, предвидени в Решение (ОВППС) 2017/2074/ на Съвета и Регламент (EС) 2017/2063 на Съвета относно ограничителни мерки срещу Венесуела 2020/C 216/02