Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Seba' Awla) tal-5 ta' Frar 2009.