Ogłoszenie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady (WPZiB) 2015/740 oraz w rozporządzeniu Rady (UE) 2015/735 w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją w Sudanie Południowym