Informácie o nadobudnutí platnosti zmeny 1 Memoranda o spolupráci NAT-I-9406 medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou