Ενημέρωση σχετικά με την έναρξη ισχύος της τροποποίησης υπ' αριθ. 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης