Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mayras fremsat den 28. maj 1974. # Jean Reyners mod Den Belgiske Stat. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Conseil d'Etat - Belgien. # Etableringsretten. # Sag 2-74. Reyners TITJUR