Reyners Opinia rzecznika generalnego Mayras przedstawione w dniu 28 maja 1974 r. # Jean Reyners przeciwko państwu belgijskiemu. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Conseil d'Etat - Belgia. # Sprawa 2-74. TITJUR