Begäran om ett rådgivande yttrande från Eftadomstolen enligt beslut av Borgarting lagmannsrett av den 11 maj 2020 i målet Tor-Arne Martinez Haugland mot den norska regeringen (Mål E-4/20) 2020/C 308/07