Pisemne zapytanie E-6813/10 Seán Kelly (PPE) do Komisji. Wspólne ramy koncepcyjne dla zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną