Pisemne zapytanie E-1591/08 skierowane przez: Willy'ego Meyera Pleitego (GUE/NGL) do Komisji. niekontrolowanego składowiska odpadów w Ames (Galicia, Hiszpania)