Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii AtomowejTYTUŁ V - Postanowienia ogólneArtykuł 193