Дело T-93/18: Решение на Общия съд от 16 декември 2020 г. — International Skating Union/Комисия (Конкуренция — Сдружение на предприятия — Състезания по бързо пързаляне с кънки — Решение, с което се установява нарушение на член 101 ДФЕС — Правна уредба на спортна федерация — Съвместяване на конкурентното право и особеностите на спорта — Спортни залагания — Спортен арбитражен съд — Насоки относно метода за определяне на глобите — Териториално приложно поле на член 101 ДФЕС — Ограничаване на конкуренцията с оглед на целта — Принудителни мерки)