Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.8926 – Total/Direct Energie) (Text av betydelse för EES.)