Verordening (EEG) nr. 570/73 van de Raad van 26 februari 1973 houdende tijdelijke schorsing van de douanerechten voor bepaalde soorten groenten en fruit van oorsprong uit de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Oeganda en de Republiek Kenia