asia C-475/19 P: Valitus, jonka Saksan liittotasavalta on tehnyt 20.6.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-229/17, Saksa v. komissio, 10.4.2019 antamasta tuomiosta