Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 954/2013 z dnia 4 października 2013 r. w sprawie sprostowania czeskiej oraz polskiej wersji językowej rozporządzenia (WE) nr 828/2009 ustanawiającego na lata gospodarcze 2009/2010–2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi