Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu articolele 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene — Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţiiText cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa 1 la tratat