Pisemne zapytanie E-006182/11 Jens Rohde (ALDE) do Komisji. Dyskryminacja obcokrajowców ze względu na przynależność państwową