Sag C-199/20 P: Appel iværksat den 11. maj 2020 af Gamma-A SIA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. marts 2020 i sag T-352/19 — Gamma-A mod EUIPO — Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss