Věc C-199/20 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 11. května 2020 Gamma-A SIA proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. března 2020 ve věci T-352/19, Gamma-A v. EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss