Lieta C-596/18 P: Apelācijas sūdzība, ko 2018. gada 21. septembrīLS Cable & System Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (astotā palāta) 2018. gada 12. jūlija spriedumu lietā T-439/14 LS Cable & System/Komisija