Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9666 – Deutsche Asphalt/KEMNA BAU Andrae/Heideasphalt) Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG) 2020/C 170/06