Sprawa C-348/19 P: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 1 października 2020 r. – Drex Technologies SA / Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające przyjęte wobec Syryjskiej Republiki Arabskiej – Środki skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w Syrii – Wykaz osób i podmiotów, w odniesieniu do których ma zastosowanie zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych – Ujęcie firmy wnoszącej odwołanie – Skarga o stwierdzenie nieważności]