Mål T-207/21: Talan väckt den 16 april 2021 – Polynt mot Echa