Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9205 – IBM/Red Hat) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)