Věc T-341/19: Rozsudek Tribunálu ze dne 28. května 2020 – Martínez Albainox v. EUIPO – Taser International (TASER) („Ochranná známka Evropské unie – Řízení o prohlášení neplatnosti – Obrazová ochranná známka Evropské unie TASER – Starší slovní ochranné známky Evropské unie TASER – Relativní důvody pro zamítnutí zápisu – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001 – Poškození dobrého jména – Prospěch neoprávněně získaný z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky – Článek 8 odst. 5 nařízení 2017/1001“)