Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/588 της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2019, για την τροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 605/2010 όσον αφορά τη συμπερίληψη του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας και ορισμένων Εξαρτήσεων του Στέμματος στον κατάλογο τρίτων χωρών ή τμημάτων τους από τις οποίες / τα οποία επιτρέπεται η εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποστολών νωπού γάλακτος, γαλακτοκομικών προϊόντων, πρωτογάλακτος και προϊόντων με βάση το πρωτόγαλα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)