Szóste sprawozdanie roczne dotyczące realizacji wspólnego działania Rady 2002/589/WPZiB z dnia  12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania BSiL