Lieta C-639/18: Tiesas (pirmā palāta) 2020. gada 18. jūnija spriedums (Landgericht Kiel (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – KH/Sparkasse Südholstein (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Patērētāju tiesību aizsardzība – Finanšu pakalpojumu tālpārdošana – Direktīva 2002/65/EK – 1. pants – Darbības joma – Līgums par finanšu pakalpojumiem, kas sastāv no sākotnēja līguma, kam seko secīgas darbības – Direktīvas 2002/65/EK piemērošana tikai sākotnējam līgumam – 2. panta a) punkts – Jēdziens “līgums par finanšu pakalpojumiem” – Aizdevuma līguma grozījums par izmaiņām sākotnēji noteiktajā procentu likmē)