Asia C-639/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 18.6.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Kiel – Saksa) – KH v. Sparkasse Südholstein (Ennakkoratkaisupyyntö – Kuluttajansuoja – Rahoituspalvelujen etämyynti – Direktiivi 2002/65/EY – 1 artikla – Soveltamisala – Rahoituspalveluja koskeva sopimukset, joihin sisältyy alkuperäinen sopimus, jonka jälkeen suoritetaan peräkkäisiä liiketoimia – Direktiivin 2002/65/EY soveltaminen vain alkuperäiseen sopimukseen – 2 artiklan a alakohta – Käsite ”rahoituspalveluja koskeva sopimus” – Lainasopimuksen muutos, jolla muutetaan alun perin vahvistettua korkokantaa)