Kohtuasi C-639/18: Euroopa Kohtu (esimene koda) 18. juuni 2020. aasta otsus (Landgericht Kieli eelotsusetaotlus – Saksamaa) – KH versus Sparkasse Südholstein (Eelotsusetaotlus – Tarbijakaitse – Finantsteenuste kaugturustus – Direktiiv 2002/65/EÜ – Artikkel 1 – Kohaldamisala – Finantsteenuseid käsitlevad lepingud, mis sisaldavad esialgset teenuse osutamise lepingut, millele järgnevad järjestikused toimingud – Direktiivi 2002/65/EÜ kohaldamine ainult esialgsele lepingule – Artikli 2 punkt a – Mõiste „finantsteenuseid käsitlev leping“ – Laenulepingu lisa, millega muudetakse algul kindlaks määratud intressimäära)