SKRIFTLIG FRÅGA E-3358/01 från Lucio Manisco (GUE/NGL)och Giuseppe Di Lello Finuoli (GUE/NGL) till rådet. Europeisk arresteringsorder och utlämning av misstänkta terrorister till USA.