Zadeva T-353/15: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. junija 2019 – NeXovation/Komisija (Državne pomoči — Individualne pomoči za kompleks Nürburgring za izgradnjo zabaviščnega parka, hotelov in restavracij ter za organizacijo dirk — Sklep o nezdružljivosti pomoči z notranjim trgom — Sklep o nezdružljivosti vračila pomoči ne zadeva novega lastnika kompleksa Nürburgring — Tožba za razglasitev ničnosti — Neobstoj znatnega vpliva na konkurenčni položaj — Nedopustnost — Sklep o ugotovitvi neobstoja državne pomoči po koncu faze predhodne preučitve — Tožba za razglasitev ničnosti — Zainteresirana stran — Pravni interes — Dopustnost — Kršitev procesnih pravic strank — Neobstoj težav, ki bi zahtevale uvedbo formalnega postopka preiskave — Pritožba — Prodaja sredstev upravičencev do državne pomoči, ki je bila razglašena za nezdružljivo — Odprt, pregleden, nediskriminatoren in brezpogojni razpisni postopek — Skrbna in nepristranska preučitev — Obveznost obrazložitve)