Vec T-353/15: Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2019 — NeXovation/Komisia („Štátna pomoc — Individuálna pomoc pre komplex Nürburgring na vybudovanie zábavného parku, hotelov a reštaurácií, ako aj na organizovanie automobilových pretekov — Rozhodnutie, ktorým sa vyhlasuje pomoc za nezlučiteľnú s vnútorným trhom — Rozhodnutie, že vrátenie pomoci vyhlásenej za nezlučiteľnú sa netýka nového vlastníka komplexu Nürburgring — Žaloba o neplatnosť — Neexistencia podstatného zásahu do konkurenčného postavenia — Neprípustnosť — Rozhodnutie, ktorým sa na konci fázy predbežného preskúmania konštatuje neexistencia štátnej pomoci — Žaloba o neplatnosť — Zainteresovaná (príslušná) strana — Záujem na konaní — Prípustnosť — Porušenie procesných práv — Neexistencia ťažkostí, ktoré by vyžadovali začatie konania vo veci formálneho zisťovania — Sťažnosť — Predaj majetku príjemcov štátnej pomoci, ktorá bola vyhlásená za nezlučiteľnú — Otvorená, transparentná, nediskriminačná a nepodmienená verejná súťaž — Náležité a nestranné preskúmanie — Povinnosť odôvodnenia“)