Cauza T-353/15: Hotărârea Tribunalului din 19 iunie 2019 — NeXovation/Comisia („Ajutoare de stat — Ajutoare individuale în favoarea complexului Nürburgring pentru construirea unui parc de agrement, a unor hoteluri și restaurante, precum și pentru organizarea de curse de automobile — Decizie prin care ajutoarele sunt declarate incompatibile cu piața internă — Decizie prin care se declară că rambursarea ajutoarelor declarate incompatibile nu se referă la noul proprietar al complexului Nürburgring — Acțiune în anulare — Lipsa afectării substanțiale a poziției concurențiale — Inadmisibilitate — Decizie de constatare a inexistenței unui ajutor de stat la încheierea fazei de examinare preliminară — Acțiune în anulare — Parte interesată — Interesul de a exercita acțiunea — Admisibilitate — Încălcarea drepturilor procedurale — Inexistența unor dificultăți care impuneau inițierea unei proceduri oficiale de investigare — Plângere — Vânzarea activelor unor beneficiari de ajutoare de stat declarate incompatibile — Procedură de licitație deschisă, transparentă, nediscriminatorie și necondiționată — Examinare cu diligență și cu imparțialitate — Obligația de motivare”)