Lieta T-353/15: Vispārējās tiesas 2019. gada 19. jūnija spriedums — NeXovation/Komisija (Valsts atbalsts — Individuāls atbalsts Nürburgring kompleksam atpūtas parka, viesnīcu un restorānu būvniecībai, kā arī autosacīkšu organizēšanai — Lēmums, ar kuru atbalsts atzīts par nesaderīgu ar iekšējo tirgu — Lēmums, ar kuru ir noteikts, ka par nesaderīgu atzīta atbalsta atmaksāšana neattiecas uz jauno Nürburgring kompleksa īpašnieku — Prasība atcelt tiesību aktu — Būtiskas ietekmes uz konkurences stāvokli neesamība — Nepieņemamība — Lēmums, ar kuru iepriekšējas izskatīšanas stadijas noslēgumā ir konstatēts, ka valsts atbalsts nepastāv — Prasība atcelt tiesību aktu — Ieinteresētā persona — Interese celt prasību — Pieņemamība — Procesuālo tiesību pārkāpums — Grūtību, kas pamato formālas izmeklēšanas procedūras uzsākšanu, neesamība — Sūdzība — Par nesaderīgu atzīta valsts atbalsta saņēmēja aktīvu pārdošana — Atklāta, pārredzama, nediskriminējoša un beznosacījumu iepirkuma procedūra — Rūpīga un objektīva izmeklēšana — Pienākums norādīt pamatojumu)