asia T-353/15: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 19.6.2019 — NeXovation v. komissio (Valtiontuet — Yksittäisten tukien myöntäminen Nürburgringin kompleksille vapaa-ajankeskuksen, hotellien ja ravintoloiden rakentamiseen sekä moottoriurheilukilpailujen järjestämiseen — Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi — Päätös, jolla todetaan, että sisämarkkinoille soveltumattomiksi todettujen tukien takaisinperiminen ei koske Nürburgringin kompleksin uutta omistajaa — Kumoamiskanne — Kilpailuasemaan kohdistuvan huomattavan vaikutuksen puuttuminen — Tutkimatta jättäminen — Päätös, jossa alustavan tutkintavaiheen päätteeksi todetaan, ettei kyseessä ole valtiontuki — Kumoamiskanne — Osapuoli, jota asia koskee — Oikeussuojan tarve — Tutkittavaksi ottaminen — Menettelyllisten oikeuksien loukkaaminen — Muodollisen tutkintamenettelyn aloittamista edellyttävien vaikeuksien puuttuminen — Kantelu — Sisämarkkinoille soveltumattomiksi todettujen valtiontukien saajien omaisuuden myynti — Avoin, läpinäkyvä ja syrjimätön tarjouspyyntömenettely, johon ei liity ehtoja — Huolellinen ja puolueeton tutkinta — Perusteluvelvollisuus)