kohtuasi T-353/15: Üldkohtu 19. juuni 2019. aasta otsus — NeXovation versus komisjon (Riigiabi — Individuaalne abi Nürburgringi kompleksile vabaajapargi, hotellide ja restoranide ehitamiseks ning autode võidusõitude korraldamiseks — Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks — Otsus, mille kohaselt kokkusobimatuks tunnistatud abi tagasimaksmise kohustus ei kehti Nürburgringi kompleksi uuele omanikule — Tühistamishagi — Konkurentsiseisundi olulise mõjutamise puudumine — Vastuvõetamatus — Otsus, millega esialgse uurimise tulemusel tuvastatakse riigiabi puudumine — Tühistamishagi — Huvitatud pool — Põhjendatud huvi — Vastuvõetavus — Menetlusõiguste rikkumine — Selliste raskuste puudumine, mis nõuavad ametliku uurimismenetluse algatamist — Kaebus — Kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi saajate vara müük — Avatud, läbipaistev, mittediskrimineeriv ja tingimusteta pakkumismenetlus — Hoolas ja erapooletu uurimine — Põhjendamiskohustus)