Pisemne zapytanie E-007256/11 Paolo De Castro (S&D), Mario Pirillo (S&D), Salvatore Caronna (S&D), Rosario Crocetta (S&D), Raffaele Baldassarre (PPE) i Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Rozszerzenie zakresu stosowania rozporządzania (UE) nr 585/2011 ustanawiającego tymczasowe nadzwyczajne środki wspierania sektora owoców i warzyw oraz przedłużenie czasu obowiązywania środków przyjętych na jego mocy