Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 57/01