Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10049 — Partners Group/Atlantia/Telepass) (Text s významem pro EHP) 2021/C 57/01